Systemy taryfowe

24 Lip by Ablogis

Systemy taryfowe

informacja taryfowa

ISZTAR

Przeglądarka Taryfowa jest utrzymywana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR2. Umożliwia dostarczenie dla administracji celnej oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką szczegółowych informacji dotyczących obrotu towarowego.

W przeglądarce są prezentowane dane unijne pochodzące z systemu TARIC, polskie dane (podatki VAT i akcyza) i niektóre krajowe środki pozataryfowe nie zintegrowane w bazie TARIC.

W systemie informacyjnym ISZTAR znajdą Państwo informacje na temat kodów nomenklatury towarowej, stawek cła oraz podatków VAT, akcyza, a także dodatkowe informacje na temat stosowanych środków pozataryfowych, uwagi prawne oraz noty wyjaśniające, które pozwolą prawidłowo zataryfikować towar będący przedmiotem obrotu.

Przejdź:
ΞSystem ISZTAR – Informacja Taryfowa

 

CELINA

Kalkulator taryfowy CELINA wyodrębniony z systemu obsługi zgłoszeń celnych umożliwi Państwu obliczenie kwoty długu celnego ciążącego na importowanym towarze. Wystarczy podać 10-cyfrowy kodu nomenklatury towarowej, kraju pochodzenia transportowanego towaru oraz jego wartości w PLN. Jest to bardzo przydatne narzędzie przy spedycji towarów. Kalkulator automatycznie wyliczy kwotą należności celno-podatkowych.

Przejdź:
ΞCELINA – Kalkulator taryfowy