Ubezpieczenia

Współpracujemy z renomowanymi ubezpieczycielami – Instytutowe Klauzule Ładunkowe

Instytutowe Klauzule Ładunkowe (C) 1/1/82 stanowią najwęższy zakres pokrycia obejmują ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku wskutek: pożaru, wybuchu, wywrócenia się lub wykolejenia pojazdu lądowego, wejścia statku na mieliznę, jego zatonięcia lub przewrócenia, zderzenia się statku lub pojazdu lądowego z jakimkolwiek obiektem zewnętrznym, a także wskutek wyładunku w porcie schronienia, poświęcenia awarii wspólnej oraz celowego wyrzucenia ładunku za burtę statku. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (B) 1/1/82 dodatkowo, w stosunku do Klauzul (C), obejmują ryzyko trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu i uderzenia pioruna, przedostania się wody morskiej, rzecznej lub jeziornej do ładowni statku, kontenera, pojazdu lub miejsca składowania, a także utratę za burta statku całej sztuki ładunku wskutek spadnięcia podczas załadunku lub wyładunku. Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A) 1/1/82 stanowią pełny zakres pokrycia sformułowany na zasadzie “All Risks” czyli “wszystkich ryzyk”. Oznacza to, że pokryciem objęta jest utrata lub uszkodzenie ładunku wskutek wszystkich ryzyk nie wymienionych z nazwy, z wyjątkiem określonych w klauzulach wyłączeń, takich jak ubytki naturalne, wada ukryta towaru lub jego naturalne właściwości, itd.


Odpowiemy na Twoje pytania

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami.